appbibliotek.no logo

Cardboard Camera

Beskrevet av Statped.


Cardboard Camera
Cardboard Camera er en app du kan bruke for å lage egne opplevelser i virtuell virkelighet med bilder og lydopptak. For å se bildene, trenger du en VR-brille.Hvordan virker den?

Med Cardboard Camera tar du panoramabilder i 360 grader som blir satt sammen til en VR-opplevelse i 3D. For å se bildene, trenger du en VR-brille (Google Cardboard). Du kan gjøre lydopptak samtidig som du tar bildet. Lyden lagres automatisk til bildet og spilles av i visningsmodus/ når du ser på bildet.

Innstillinger/ funksjoner

Opptak

Når du åpner appen, har du tilgang til kamera, egne og delte bilder, samt innstillinger. Trykk på den oransje kameraknappen for å ta bilde. Beveg hånden stødig og rolig mot høyre, helt til du har gått 360 grader rundt. En linje viser hvor langt du har kommet. Dersom du beveger hånden for fort, gir den beskjed, og du må ta bilde på nytt. Lydopptak står på automatisk, men kan skrus av.

Visning

Velg hvilket bilde du vil se ved å trykke på det i menyen. Trykk på cardboard-symbolet og plasser telefonen i vr-brillen. Lyden spilles av automatisk. Når du ser i vr-brillen, må du selv bevege hodet rundt for å se, akkurat som i virkeligheten. Lyden spilles av uavhengig av hvor du ser, og repeteres dersom du er i visningsmodus lengre enn lydinnspillingen varer.

Innstillinger

  • Skru av/på lydopptak, Lydinnspillingen varer like lenge som tiden du bruker på å ta et 360 graders panoramabilde.
  • Del og importer vr-bilder/panoramabilder

Pedagogisk bruk

Appen kan være nyttig å bruke både for lærere og elever. Virtuell virkelighet gir en utvidet visuell støtte/opplevelse som tar deg nærmere innholdet og gir deg en følelse av å være tilstede. Det kan bidra til at det er lettere å forstå og huske.

Muligheten for lydopptak i appen er viktig for de med lese- og skrivevansker, og den kan brukes både for å ta inn og formidle kunnskap. Med Cardboard Camera kan du dokumentere opplevelser og erfaringer i hverdagen, noe som kan brukes av de som har kommunikasjonsvansker,  trenger ekstra språkstimulering eller repetisjon i forhold til hukommelsevansker.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad, iPhone og iPod touch. Kompatibel med Android.

Tips og ideer til bruk av appen

  • Forberedelse til å besøke nye steder/aktiviteter: Ta bilde av stedet eller utstyr som trengs for aktiviteten, ta opp en forklaring eller beskrivelse og la eleven se på dette i forkant.
  • Dokumentasjon med bilde og lyd, f. eks. av en presentasjon, konsert, forestilling, tur i naturen m. m.
  • La elevene bruke appen til å presentere et arbeid eller aktivitet.
  • Snakke inn en oppgave knyttet til det du tar bilder av, f. eks. begreper knyttet til undervisning i et fremmedspråk, geometriske former i en bygning e.l.
  • Bruk den i språkstimulerende aktiviteter og samtal om innhold, erfaringer, plassering, beskrivelser o.l.

Tilgjengelighet

Relaterte apper

Expeditions Google Street View

Apper fra samme leverandør

Google har utviklet en rekke apper som funger sammen med Cardboard.

Spor fra din side.

Brukererfaringer

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs