appbibliotek.no logo

Brettboka

Beskrevet av Statped.Hvordan virker den?

BrettBoka er en totalløsning for innkjøp, utdeling og bruk av digitale lærebøker på nettbrett og PC/Mac. Mange forlag i Norge tilbyr sine lærebøker digitalt gjennom BrettBoka. Utvalget dekker mesteparten av ungdomsskolen og videregående skole, samt deler av barneskolen. Skolens bokinnkjøper logger seg inn på brettboka.no og bestiller et antall digitale lærebøker. Bøkene blir tilgjengelig med en gang, og kan deles ut til elever og lærere via aktiveringskoder. Aktiveringskodene opprettes og håndteres fleksibelt av skolen selv.

Innstillinger/ funksjoner

I Brettboka kan du:

  • Velge å få teksten lest opp med talesyntese
  • Justere hastigheten på opplesningen
  • Sette inn bokmerker
  • Lese uten å være tilkoblet internett
  • Justere størrelsen ved å bruke zoom

Norske forlag har liknende løsninger:

  • Smartbok er Gyldendal forlags elektroniske bøker for 5. trinn og oppover.
  • Unibok er Cappelen Damm og Aschehougs elektroniske skolebøker for videregående skole.
  • D-bok er fagbokforlagets lærbokløsning. Forlaget har digitale lærebøker for grunnskolen og videregående skole.

Statped har gjennomført en undersøkelse om tilgjengelighet av elektroniske lærebøker for elever med synshemming. Undersøkelsen finner du her:

Elektroniske lærebøker – et reelt alternativ til personer med synshemming?

Pedagogisk bruk

Elever med lese- og skrivevansker kan ha store utfordringer med å tilegne seg fagstoffet ved egen lesing. Når de får hjelp til avkoding, kan de konsentrere seg om innholdet og dermed læringen.

Fordelen med å benytte digitale bøker som kan leses med syntetisk tale, er at elevene som har behov, kan benytte dem i skolearbeidet. Stemmen som leser høyt, kan høres merkelig ut i starten, men du venner deg til den ganske raskt.

Elever som er avhengige av lesehjelp, har også god nytte av det visuelle inntrykket av boka. Hvis hele klassen benytter digitale bøker, vil de som har behov for lydstøtte kunne delta på likere vilkår.

Kompatibilitet

Finnes for de fleste plattformer.

Veiledning til bruk av appen

Denne videoen fra Brettboka ligger på Youtube:

Tilgjengelighet

Bryterstyring

Relaterte apper

Smartbok

Spor fra din side.

Brukererfaringer

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs