appbibliotek.no logo

Brettboka

Beskrevet av Statped.


Brettboka
Med appen Brettboka kan du få lest opp tekst i skolebøker med syntetisk tale. Du kan også sette inn kommentarer, understrekninger, farge og tegninger. Disse muligheten får du når skolene kjøper de vanlige fagbøkene som elektroniske bøker (PDF).Hvordan virker den?

Brettboka kan også brukes på PC, men da uten opplesning.

Innstillinger/ funksjoner

I Brettboka kan du:

  • Velge å få teksten lest opp med talesyntese
  • Justere hastigheten på opplesningen
  • Sette inn bokmerker
  • Lese uten å være tilkoblet internett
  • Justere størrelsen ved å bruke zoom

Les mer her om funksjonalitet og verktøysymboler i Brettboka. 

Forlagene har også egne løsninger. Du finner informasjon om disse her:

Statped – Digitale lærebøker fra norske forlag

Statped har gjennomført en undersøkelse om tilgjengelighet av elektroniske lærebøker for elever med synshemming. Undersøkelsen finner du her:

Elektroniske lærebøker – et reelt alternativ til personer med synshemming?

Pedagogisk bruk

Elever med lese- og skrivevansker kan ha store utfordringer med å tilegne seg fagstoffet ved egen lesing. Når de får hjelp til avkoding, kan de konsentrere seg om innholdet og dermed læringen.

Fordelen med å benytte digitale bøker som kan leses med syntetisk tale, er at elevene som har behov, kan benytte dem i skolearbeidet. Stemmen som leser høyt, kan høres merkelig ut i starten, men du venner deg til den ganske raskt.

Elever som er avhengige av lesehjelp, har også god nytte av det visuelle inntrykket av boka. Hvis hele klassen benytter digitale bøker, vil de som har behov for lydstøtte kunne delta på likere vilkår.

Kompatibilitet

Finnes for de fleste plattformer.

Veiledning til bruk av appen

Denne videoen fra Brettboka ligger på Youtube:

Tilgjengelighet

Bryterstyring

Spor fra din side.

Brukererfaringer

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs