appbibliotek.no logo

Book Creator

Beskrevet av Statped.Hvordan virker den?

Appen er meget enkel å bruke og gir fine bøker som resultat. Når boka er ferdig kan den overføres til iBooks og legger seg da i iBooks-biblioteket. Boka kan også skrives ut som Pdf eller sendes som e-post.

Innstillinger/ funksjoner

Book Creator har mulighet for å sette inn:

  • Bilder
  • Tekst
  • Video
  • Tale
  • Musikk
  • Hyperlenker

Tekst som skrives i boka kan leses opp med syntetisk tale.

Når boka er ferdig kan den overføres til iBooks og legger seg da i iBooks-biblioteket. Boka kan også skrives ut som Pdf eller sendes som e-post. Bøkene kan også publiseres på nettet.

Pedagogisk bruk

Fordelen med å bruke en elektronisk bok er at elever som sliter med lesing og skriving kan få hjelp til avkoding og også få støtte i bilder og videoer til å hente mening ut av teksten. Det blir flere veier til forståelse av innholdet.

Book Creator er så enkel i bruk at den er et godt verktøy også for elevene. Den kan brukes til å svare på oppgaver og arbeide med temaer. Fordi du kan snakke inn i boka kan elever med dårlige skriveferdigheter vise sitt kunnskapsnivå på en bedre måte. Deres manglende ferdigheter begrenser ikke.

Lærere kan også lage egne læringsressurser med appen. Ofte lager lærere egne fakta-ark om et tema og ved å overføre dette til BookCreator kan læreren enkelt tilpasse til elever som sliter med lesing og språk. Læreren kan lese inn teksten, sette inn muntlige ordforklaringer av ord som elevene synes er vanskelige. Legge inn illustrasjoner på bilder og video, eller hyperkoble til videoer på internett som kan beskrive og underbygge temaet.

Kompatibilitet

Finnes for de fleste plattformer.

Veiledning til bruk av appen

Videoveiledning fra Statped på Vimeo:

Tips og ideer til bruk av appen

I Charlottenlund barnehage i Trondheim har de gjort seg nyttige erfaringer med appen Book Creator i arbeidet med Åse.

Tilgjengelighet

Relaterte apper

Spesielle historier Skriv og Les

Spor fra din side.

Kommentarer (1)

Brukererfaringer

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs