appbibliotek.no logo

Avgrens søket ditt

Åpne alle (Alt+o)
  •  Tilgjengelighet
  •  Operativsystem
  •  Pris
  •  Skolefag
  •  Funksjonsnedsettelse
  •  Alder
  •  Språk
Av Frank Lunde.

Awareness! The headphone appAwareness! The headphone app
Denne appen er nyttig når du hører på musikk gjennom høretelefoner, og gjerne vil vite når noen snakker i rommet. Appen kan pause musikken når noen snakker, og setter i gang igjen når de slutter. Dette er særlig nyttig hvis du bruker høretelefoner med støydemping.Hvordan virker den?

Åpne appen sammen med musikkavspilleren. Appen vil be om tilgang til mikrofonen. Lyden i rommet vil nå bli monitorert kontinuerlig av Awareness!.Straks en stemme fanges opp, vil appen gi deg et signal om at dette, ved at telefonene rister, musikken pauser og/eller du hører stemmen i høretelefonen.

Innstillinger/ funksjoner

Autopause: Sette musikken på pause når en stemme blir fanget opp
AutoSet: Automatisk innstilling av mikrofonnivå ut fra støyen i rommet.
AutoSet Plus: Måler støyen ved ulike intervaller (som du bestemmer) og stiller inn mikrofonnivået automatisk.
ClearVoice: Skal gjøre talen som kommer inn i mikrofonen tydeligere.
dB Noice Meter: Viser støynivået i rommet (SPL) i decibel. Utvikleren advarer mot å bruke dette som et måleinstrument. Kun til underholdning.
Microphone Boost: Forsterker lyd som plukkes opp av mikrofonen.
Microphone Delay: Legg til en forsinkelse på mikrofonen slik at musikken kun blir avbrutt ved lyder som varer en viss tid.
Mic On/Off: Slå av og på mikrofonlyden. Dette lar deg høre lyder i rommet sammen med musikken.
Vibrate/Noice alarm: Slår av og på vibrering når det er en lyd nær deg.
VoiceOver UI: Endrer brukergrensesnittet slik at det blir mer brukervennlig for den som bruker VoiceOver skjermleser.

Kompatibilitet

Passer til alle iPhone-er med iOS 7 eller nyere.

Veiledning til bruk av appen

Tilgjengelighet

Bryterstyring Skjermleser Zoom/Skjermforstørring

Spor fra din side.

Brukererfaringer

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs