appbibliotek.no logo

Forfatterarkiv

Ikonet til appen Path input

Path Input

Alternativt skjermtastatur som tillater skriving uten å måtte løfte fingeren fra skjermen.

ikonet til appen KNFB reader

KNFB READER

App for personer med synshemming eller lesevansker. Tar bilde av en tekst og leser den opp med en norsk stemme eller på et annet språk.

logo til appen skype

Skype

Skype er et system for telefonering med og uten bilde over Internett. Du kan ringe opp vanlige telefoner, andre nettbrett og datamaskiner som er logget inn på skype.com

logo til appen lydhør

Lydhør

NLBs lydbokleser. Lån og lytt til lydbøker i Daisy format fra Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek.

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs