appbibliotek.no logo

HP Reveal

Beskrevet av Statped.Hvordan virker den?

HP Reveal fungerer som en slags QR-kode. Du tar et bilde av en fysisk gjenstand og bruker appen til å knytte til et multimediainnhold. Det kan være en lydfil, et bilde eller en video. Når du senere skanner bildet med appen, vil multimediainnholdet spilles av.

Innstillinger/ funksjoner

Appen er enkel å bruke. Skolen kan opprette en egen kanal for publisering internt, dvs. at alle elever og lærere kan se innholdet som legges der.

Pedagogisk bruk

Appen kan benyttes for å tilrettelegge undervisning. Mange elever trenger støtte både i lyd og bilder. Ved å knytte for eksempel små undervisningsvideoer eller lydfiler til bilder eller faste steder i klasserommet, kan elever få tilgang til forklaringer og fagstoffet. For elevene vil det også være en motivasjonsfaktor at deres produkter blir publisert og sett av andre. Det kan også være en ekstra motivasjonsfaktor eller inspirasjon for elever som strever med “å komme i gang”.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPhone, iPad og iPod touch.

Veiledning til bruk av appen

Video fra Statped:

Tips og ideer til bruk av appen

  • Bruk appen til bokomtaler i skolebiblioteket. Ta bilde av forsiden av boka og knytt til en omtale av boka fra elever som har lest den.
  • Lag plakater med oppgaver elevene skal løse. Legg inn forklaringer til hvordan oppgaven kan løses i appen.
  • For ADL trening kan man lage videoer som viser hvordan du pusser tenner, vasker hender og så videre og knytt dem til bilder av for eksempel klistremerker på badet.
  • Bruk appen til å publisere elevenes produkter.

Tilgjengelighet

Relaterte apper

QR Code Reader

Spor fra din side.

Brukererfaringer

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs