appbibliotek.no logo

Are We There Yet? – Kids’ GPS

Beskrevet av Kirsti Rystad.


Are We There Yet? – Kids’ GPS
En app som gir en tydelig visuell illustrasjon av hvor langt du er kommet på reisen og hvor langt det er igjen.Hvordan virker den?

Appen viser en tidslinje der et ikon flytter seg og viser hvor langt du er kommet på reisen.

Innstillinger/ funksjoner

  • Du kan velge om du vil at telefonen selv ser hvor langt du er kommet via GPS, da setter du inn startsted og bestemmelsessted.
  • Du kan også velge å skrive inn tidspunkt for ankomst, da flytter ikonet seg ettersom tiden går.
  • Ikonet som flytter seg kan være en bil, et fly og en båt.
  • Språkene som kan benyttes er dansk og engelsk, men for å ha glede av appen i seg selv trenger du ikke noe språk.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad, iPhone og iPod touch.

Veiledning til bruk av appen

Tilgjengelighet

Skjermleser

Spor fra din side.

Brukererfaringer

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs