appbibliotek.no logo

Apper i rammeavtale for kalendere og planleggingssystemer

Beskrevet av Hilde Fresjarå. Med virkning fra 01.03.19 har NAV inngått rammeavtale for Kalendere og planleggingssystemer. Det har ikke vært rammeavtale på disse hjelpemidlene tidligere, og avtalen gjelder i to år.

Artikkelen er skrevet av Øyvind Langum, Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

Post fem i avtalen inneholder digitale planleggingssystemer som programvare eller app. Fire produkter er tatt inn, rangert fra 1 – 4. Det høyest rangerte produktet skal velges først, så sant det dekker brukerens behov.

Felles for appene / programvarene er at de gir tydelig oversikt og struktur over dagens aktiviteter og gir brukeren påminnelse når noe skal skje. Det er mulig å tilpasse hvor mye informasjon som skal vises og hvordan den skal se ut. Bilder, symboler og lyd kan brukes for å gjøre informasjonen så tydelig som mulig.

Appene er ment for installasjon på brukerens egen smarttelefon, nettbrett eller pc. Siden en del av brukerne trenger bistand til å legge inn aktiviteter og oppdatere kalenderen, kan den administreres av en hjelper via internett fra andre enheter.

Det er mulig å laste ned en 30 dagers gratis prøvelisens for å finne ut om løsningen fungerer. Dette kan være lurt å gjøre før en evt. søknad til NAV Hjelpemiddelsentral.  Når søknaden er innvilget, dekker NAV Hjelpemiddelsentral de løpende lisenskostnadene så lenge hjelpemidlet er i bruk.

Disse appene / programvarene er på avtale:

Du finner oversikt og flere opplysninger om de enkelte produktene i postoversikten i HjelpemiddeldatabasenTilgjengelighet

Spor fra din side.

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs