appbibliotek.no logo

Appear.in

Beskrevet av Hilde Fresjarå.


Appear.in
Dette er en gratis tjeneste for nettmøter som kan brukes av opptil 8 brukere samtidig. Løsningen er enkel å komme igang med og bruke.Hvordan virker den?

Opprett et navn på møtet. Kopier lenken med gruppenavnet og send den til møtedeltakerne. Når de åpner lenken, deltar de i møtet.

Innstillinger/ funksjoner

  • Inviter møtedeltakere via SMS, Messenger, mail eller andre sosiale medier.
  • Delta i møtet via app eller nettleser fra alle enheter (det er ikke nødvendig å laste ned app eller annen programvare).
  • Del skjermen med de andre møtedeltakerne.
  • Bruk klistremerker eller animasjoner for å illustrere samtalen.
  • Bruk chat-funksjonen i programmet.
  • Snu kamera for å vise omgivelsene for de andre deltakerne.
  • Lås rommet for utenforstående.
  • Skru av eller på kamera og mikrofon.
  • Hold av rommet for senere bruk (krever innlogging).

Kompatibilitet

Kompatibel med iPhone, iPad og iPod touch. Kompatibel med Android. Fungerer med alle nettlesere med unntak av Internet Explorer.

Veiledning til bruk av appen

Video fra utvikler:

Tips og ideer til bruk av appen

FRITEK er et samarbeidsprosjekt mellom Risør kommune og Karde AS. De jobber med velferdsteknologi som støtte til fritidsaktiviteter for barn og ungdom med utviklingshemning eller autismespekterforstyrrelser og deres familier. På nettsidene til prosjektet kan du lese hvordan Appear.in er benyttet som plattform for nettmøter med deltakerne.

Fritek.no

På nettsidene til FRITEK-prosjeket, finner du også en enkel veileder til bruk av Appear.in

Fritek-nettmøte i Appear.in

Tilgjengelighet

Relaterte apper

Skype

Spor fra din side.

Brukererfaringer

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs