appbibliotek.no logo

App-kafé i Aarhus

Beskrevet av Hilde Fresjarå. I Aarhus åpnet de som et prøveprosjekt en app-kafé hvor alle innbyggerne som ønsket det kunne få råd og veiledning i hvordan de kunne bruke apper og andre innstillinger på smarttelefoner og nettbrett i forhold til de funksjonsnedsettelser de måtte ha. Se video på NAV, Kunnskapsbanken.
Kunnskapsbanken - App-kaféSpor fra din side.

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs