appbibliotek.no logo

AÁBC-sánit

Beskrevet av Statped.


AÁBC-sánit
AÁBC-sánit er en samiskspråklig app som kan hjelpe barn til å lære å lese når de lytter til bokstavlyder og ord.Hvordan virker den?

Appen lastes ned fra Appstore og er gratis. ABC-sánit er selvinstruerende. Eleven velger hvilken av de tre samiske språkene det vil jobbe med. (øverst til høyre på skjermen er en valgboks). Deretter velger eleven nivå, der et multebær er lettest og tre er vanskeligst.

Innstillinger/ funksjoner

AÁBC har tre nivå der eleven skal øve på å lese ord.
På nivå 1 får eleven se et bilde, høre ordet og skal så velge det riktige ordet av de tre ordene som vises på skjermen.

På nivå 2 får eleven se et ord som han skal lese, deretter kan han trykke på spørsmålstegnet som vises på skjermen for å sjekke om ordet var rett. Hvis eleven er usikker på hva lyden heter, kan han trykke på en og en bokstav for å få lest opp lyden.

På nivå 3 ser eleven et ord og tre bilder. Han skal velge det bildet som passer til ordet. Hvis eleven er usikker på hva lyden heter, kan han trykke på en og en bokstav for å få lest opp lyden.

Lyden kan skrues av, og da blir oppgavene litt vanskeligere.

Nederst på skjermen er det en skooter som beveger seg fremover etterhvert som eleven svarer rett. Etter 10 rette svar kommer en visuell belønning på skjermen og eleven kan velge om han vil fortsette eller gå til en annen oppgave.

Pedagogisk bruk

Barnet kan på egen hånd eller sammen med andre barn øve på å lese ord. Hvis barnet ikke husker lyden, så kan han/hun peke på bokstaven og få lest opp lyden. Slik får de akkurat den hjelpa de trenger for å avkode ordene.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad.

Tips og ideer til bruk av appen

AÁBC-sánit kan brukes i samisk begynneropplæring. APP-en kan også brukes av andre barn som trenger ekstra støtte i leseopplæringen. Barnet kan utfra eget ståsted og evner øve på å gjenkjenne bokstaver og lese ord.

Tilgjengelighet

Relaterte apper

AÁBC – samisk app for nettbrett

Apper fra samme leverandør

Statped har utviklet en rekke apper.

Spor fra din side.

Brukererfaringer

nav_pos_logo_RGB Nav samarbeider om innhold med Statped Læringsressurs Statped Læringsressurs